Importadors i exportadors

Fem que el comerç exterior sigui tan fàcil com el nacional

El comerç exterior i les relacions internacionals han promogut un major volum de transaccions en divises per part de les empreses espanyoles. Navegar en mercats internacionals és una gran oportunitat de creixement. No obstant això, treballar amb moneda estrangera comporta un risc inherent que ha de ser gestionat de manera eficient, en cas contrari, la fluctuació del tipus de canvi podria afectar el compte de resultats.

ebury-icons-rgb-def-21

Minimitza els recursos bloquejats

 • Cobertura cambiaria amb condicions de crèdit flexibles
 • Pagaments i cobraments en més 140 divises
 • Pagaments a proveïdors en 1 día hàbil

ebury-icons-rgb-def-20 (1)

Comerç exterior eficient

 • Minimitza el risc de la fluctuació del tipus de canvi
 • Solució de multipagaments internacionals
 • Plataforma en línia: accés sense límits

ebury-icons-rgb-def-19

Servei expert

 • Estratègies de gestió de risc personalitzades
 • Servei dedicat del teu gestor de compte
 • Preu competitiu: 0 comissions ocultes

QUÈ DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS

 • Les solucions de cobertura d´Ebury no van poder arribar en millor moment. La nostra empresa va estar exposada prèviament a la volatilitat d'una moneda que va fluctuar més del que havíem previst i va ser un alleujament trobar un proveïdor de serveis de divises de confiança.

  Proveïdor de serveis d'Energies Renovables

ONG i Fundacions

Ens assegurem que els teus fons acaben sempre en bones mans

Moltes ONG i fundacions benèfiques no tenen una estratègia clara i provada per la conversió dels seus fons a la moneda local dels seus projectes o accions humanitàries. Això els deixa exposats a la volatilitat del mercat, especialment quan treballen amb mercats emergents i divises exòtiques, subjectes a fluctuacions difícils de predir.

Especialitzats en mercats emergents, en Ebury comptem amb un equip amb experiència en transaccions amb mercats que presenten restriccions i limitada liquiditat.

ebury-icons-rgb-def-24

Àgil enviament de fons a destí

 • Accés a més de 140 divises
 • Equip d´operacions especializat
 • Plataforma en línia: accés sense límits

ebury-icons-rgb-def-22

Augmenta l´ impacte de les donacions

 • Preu competitiu: 0 comisions ocultes
 • Servei personalizat i especializat
 • Minimitza el risc de la fluctuacio del tipus de canvi

ebury-icons-rgb-def-23

Distribució de fons eficient

 • Transparència i agilitat de transaccions
 • Solució de multipagos internacionals
 • Especializats en mercats emergents

QUÈ DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS

 • Per a qualsevol organització humanitària, no hi ha res més frustrant que veure com els seus fons poden veure's afectats per les tensions dels mercats. Per optimitzar la gestió de l'enviament de fons al programa de cooperació que desenvolupem a les Filipines hem comptat amb l'ajuda d´ Ebury. D'aquesta manera, sabem amb antelació l'escenari en el que portarem a terme la convertibilitat dels fons a la moneda local i podem preveure amb exactitud els recursos econòmics que seran rebuts a la destinació.

  David del Campo, Director de Cooperació Internacional i Acció Humanitària, Save the Children

Proveïdors de serveis

Expandeix el teu negoci més enllà dels teus fronteres

Mentre que el paisatge econòmic i financer ha evolucionat ràpidament, el comerç internacional s’ha convertit no només en una realitat, sinó també en una necessitat. No obstant això, treballar amb països amb moneda diferent comporta un risc inherent que cal conèixer i minimitzar per garantir l’èxit de les operacions comercials amb la resta del món.

ebury-icons-rgb-31

Potencial mundial

 • Moviment de fons entre empreses subsidiàries
 • Pagament de factures en més de 140 divises
 • Recepció de cobraments de clientes a l´exterior

ebury-icons-rgb-def-20 (1)

Eficiència de transaccions

 • Minimitza el risc de la fluctuació del tipus de canvi
 • Solució de multipagos internacionals
 • Plataforma en línia: accés sense límits

ebury-icons-rgb-30

Els teus diners en mans d´experts

 • Estratègies de gestió de risc personalitzades
 • Equip d´operacions especializat
 • Preu competitiu: 0 comissions ocultes

QUÈ DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS