Cobertura de riscos

Estratègies personalitzades de gestió del risc de tipus de canvi

Les nostres solucions de cobertura de riscos et permeten gestionar els riscos inherents del mercat de divises. No importa la mida de la teva empresa, la nostra experiència i les nostres previsions t’ajudaran a prendre decisions per minimitzar l’impacte de la volatilitat del mercat de divises i protegir el marge comercial de les operacions internacionals.

Confiança

Coneixem el risc i també coneixem el teu negoci i les teves transaccions. Els nostres experts poden crear una estratègia de gestió del risc de tipus de canvi òptima per a tu.

Flexibilitat

Les nostres solucions et permeten gestionar el risc de tipus de canvi en 130 divises i utilitzar assegurances de tipus de canvi en el curt, mitjà i llarg termini, des de 3 dies fins a 3 anys.

Seguretat

Els teus marges comercials estan protegits envers la volatilitat del mercat de divises tant enviant diners com pagant factures o rebent fons. Podràs conèixer exactament els costos de les operacions internacionals.

QUÈ DIUEN ELS NOSTRES CLIENTS ...

Com funcionen les nostres solucions

Assegurança tancada: Per a la compra o venda d’un determinat import de divises o una data i tipus de canvi establerts. És útil quan coneixes amb exactitud la data en que hauràs de fer el pagament i la quantia d’aquest.

Assegurança oberta: Per a la compra o venda d’un determinat import de divises durant un període de temps establert durant el qual pots fer disposicions de l’assegurança fins a completar el principal assegurat.

NDF: Ajudem a cobrir el risc derivat d’exportar / importar en països emergents, que tenen importants restriccions amb les seves divises gràcies a l’assegurança de tipus de canvi no lliurable. L’NFD que permet gestionar el risc d’una forma segura i mitigar la incertesa derivada de les fluctuacions del tipus de canvi.

Ebury Online: Mitjançant la nostra fàcil i intuïtiva plataforma podràs executar les teves pròpies transferències de manera online i gestionar les teves beneficiaris. Coneix Ebury Online una mica més.

Anàlisi de mercat: El nostre equip d’analistes ofereix informes setmanals així com informes especials de divises per mantenir-te informat i ajudar-te a prendre decisions.

Ordres de mercat: Permet executar operacions de manera automàtica per obtenir la millor cotització possible aprofitant pics de volatilitat 24 hores al dia, establint per avançat una cota o límit desitjat al qual s’estaria disposat a vendre o comprar.

  • PER QUÈ ÉS IMPORTANT COBRIR EL RISC?

    Navegar en els mercats internacionals és una gran oportunitat de creixement però treballar amb moneda estrangera comporta un risc inherent que ha de ser gestionat de manera eficient, en cas contrari, la fluctuació del tipus de canvi podria afectar el compte de resultats.

  • QUÈ ÉS UNA ASSEGURANÇA DE TIPUS DE CANVI?

    Una assegurança de tipus de canvi o forward és un producte de cobertura que permet assegurar la compra o venda d'una determinada quantitat de divises per una finestra de temps.

  • QUÈ ÉS UNA ASSEGURANÇA DE TIPUS DE CANVI NO lliurable (NDF)?

    Un NDF és similar a una assegurança de tipus de canvi tradicional, la diferència principal és que la liquidació del contracte no es realitza per el lliurament físic de les divises sinó mitjançant neteo per diferències entre el tipus de canvi contractat i el tipus de canvi del fixing en la data de venciment.